Thông tin hướng dẫn

 • Cách thức thanh toán

  Hướng dẫn thanh toán: Có 2 cách để bạn thanh toán:
  1. Chọn chuyển tiền vào Tk ngân hàng cho chúng tôi
  2. Chọn thanh toán trực tiếp khi giao hàng
   
  1. Nếu bạn chọn chuyển tiền vào Tk ngân hàng của sieuthihangngoại.vn
  Bạn chọn 1 trong các tài khoản sau nhé:


  Bạn chuyển tiền đến tài khoản chúng tôi bất kỳ hình thức nào, online, cột ATM hoặc quầy giao dịch

  2. Nếu bạn chọn cách thanh toán an toàn trực tiếp khi giao hàng